Een simpele oplossing

Artikel 5, Verwijdering van alle vormen van religieuze intolerantie, Verenigde Naties Resolutie 48/128 (1993) -
“Dringt er bij Staten op aan te verzekeren dat in het uitvoeren van hun officiële plichten, leden van lichamen die de wet handhaven, ambtenaren, leraren en andere publieke functionarissen verschillende religies en geloofsovertuigingen respecteren en personen die andere religies of geloofsovertuigingen belijden niet discrimineren;”

De Dalai Lama is het hoofd van de staat van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap. Om de crisis onder zijn mensen op te lossen moet hij simpelweg zijn plicht erkennen en accepteren om te zorgen voor alle verbannen Tibetanen - niet alleen voor diegenen die zijn eigen geloofsovertuigingen delen. T
De Dalai Lama zou de vervolging moeten terugdraaien door de volgende vier punten te volgen:

  1. Iedereen die wenst Dorje Shoegden te beoefenen de vrijheid toestaan dit te doen
  2. De discriminatie ten opzichte van Shoegdenbeoefenaars volledig te stoppen
  3. Alle Shoegdenmonniken en -nonnen die verdreven zijn toe te staan terug te keren naar hun kloosters en om dezelfde materiële en spirituele rechten te ontvangen als niet-Shoegdenbeoefenaars
  4. Tibetaanse gemeenschappen in de hele wereld te schrijven om hen te vertellen dat zij praktisch de bovenstaande drie punten zouden moeten toepassen