Category Archives: Artikels en Bronnen

Een simpele oplossing

Artikel 5, Verwijdering van alle vormen van religieuze intolerantie, Verenigde Naties Resolutie 48/128 (1993) -
“Dringt er bij Staten op aan te verzekeren dat in het uitvoeren van hun officiële plichten, leden van lichamen die de wet handhaven, ambtenaren, leraren en andere publieke functionarissen verschillende religies en geloofsovertuigingen respecteren en personen die andere religies of geloofsovertuigingen belijden niet discrimineren;”

De Dalai Lama is het hoofd van de staat van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap. Om de crisis onder zijn mensen op te lossen moet hij simpelweg zijn plicht erkennen en accepteren om te zorgen voor alle verbannen Tibetanen - niet alleen voor diegenen die zijn eigen geloofsovertuigingen delen. T
De Dalai Lama zou de vervolging moeten terugdraaien door de volgende vier punten te volgen:

  1. Iedereen die wenst Dorje Shoegden te beoefenen de vrijheid toestaan dit te doen
  2. De discriminatie ten opzichte van Shoegdenbeoefenaars volledig te stoppen
  3. Alle Shoegdenmonniken en -nonnen die verdreven zijn toe te staan terug te keren naar hun kloosters en om dezelfde materiële en spirituele rechten te ontvangen als niet-Shoegdenbeoefenaars
  4. Tibetaanse gemeenschappen in de hele wereld te schrijven om hen te vertellen dat zij praktisch de bovenstaande drie punten zouden moeten toepassen

ISC supporter ontvangt dreigbrief

Deze brief werd gisteren (17 juni 2014) ontvangen door een non in het Kadampa Boeddhistisch Centrum in Californie. Het lijkt erop dat hij verzonden is uit Oakland, CA, door vier mensen met Tibetaanse namen die het ‘Verenigde Front van het Tibetaanse Volk’ vertegenwoordigen. Hij bevat een duidelijke aansporing tot gewelddadige actie tegen ‘Tibetaanse verraders’ en ‘buitenlandse Dolgyal mensen’ - mensen die het gedurfd hebben op te staan tegen de Dalai Lama en de Centrale Tibetaanse Administratie en deze hebben bekritiseerd: “We moeten sterke en lichamelijke actie tegen hen ondernemen” en “hen een lesje leren”.

Diegenen die in de brief bedreigd worden omvatten de 34 Tibetanen die door de CTA op haar website worden genoemd als ‘Dolgyal’ protstanten, evenals andere Tibetaanse en westerse Shoegdenbeoefenaars uit de hele wereld. Deze mensen hebben geen enkele misdaad begaan: Alles wat zij gedaan hebben is het uitoefenen van hun fundamentele mensenrecht op vrije meningsuiting en  vrijheid van godsdienst.
letter
1
2
3
4
5
7
8


Waarom de Dalai Lama een bedreiging vormt voor alle religies

door Andrew Norton

Tenzij je het zelf hebt meegemaakt, is het moeilijk om je de pijn voor te stellen die je zou voelen als je werd bevolen om een ​​hartoefening op te geven die de kern van je spirituele leven was. Het is alsof je  spirituele hart eruit gerukt wordt.

En stel je voor hoe het zou voelen als bij het geringste vermoeden dat je verder ging met de oefening je familie werd vervolgd, zij hun baan verloren en ze werden verbannen uit de gemeenschap.

Stel je ook de pijn en het verdriet voor dat je zou voelen wanneer je je Samaya, je levenslange verplichtingen aan je beschermer en Spirituele Gids, zou moeten verbreken - en hoe dat in je geest zou opspelen wanneer je het einde van je leven zou naderen en geconfronteerd zou worden met het vooruitzicht te sterven met je spirituele beloftes gebroken.

En hoeveel zwaarder zou de pijn te dragen zijn wetende dat deze veroorzaakt werd door een zogenaamde spirituele leider die de wereld onderwijst over religieuze tolerantie en de noodzaak vriendelijk en meedogend  te zijn ten opzichte van elkaar!

Want dit is het leed dat gevoeld wordt door duizenden spirituele beoefenaars over de hele wereld die door de Dalai Lama bevolen werden de eeuwenoude oefening van het vertrouwen op de verlichte beschermer Dorje Shoegden te stoppen.

Onderdrukking
Deze zuivere oefening is gedurende honderden jaren de hart spirituele oefening van duizenden Tibetanen geweest, en wordt nu beoefend door nog eens duizenden mensen over de hele wereld. Het was de hartoefening van de Spirituele Gids van de Dalai Lama, en één die de Dalai Lama zelf gedurende vele jaren heeft beoefend.

Maar als onderdeel van een politiek gemotiveerde overeenkomst om zijn greep op de macht te versterken, heeft de Dalai Lama zijn positie als een spirituele en politieke leider gebruikt om de oefening te verbieden en een campagne te lanceren van onderdrukking en vervolging van degenen die ermee doorgaan.

Het vernietigen van het spirituele pad
Als het lijden dat door de Dalai Lama teweeggebracht was beperkt zou blijven tot de onmiddellijke impact op Shoegdenbeoefenaars en hun gezinnen zou het al erg genoeg zijn, maar het gaat veel verder dan dat.

In de wereld van de Dalai Lama is niets heilig. Door terloops de heilige principes overboord te gooien van het handhaven van zuivere verplichtingen en het vertrouwen op een Spirituele Gids, principes die door de eeuwen heen de levenskracht van zuiver spirituele oefening zijn geweest, heeft hij het hart gerukt uit het boeddhisme in het bijzonder en uit alle religies in het algemeen.

Als we het voorbeeld van de Dalai Lama zouden aanvaarden en zijn leiding volgen, zouden religieuze integriteit en geestelijke zuiverheid niets voorstellen. Ze kunnen op elk moment worden ingeruild voor politiek opportunisme of persoonlijk gewin.

Dit zou het einde van alle zuivere, spirituele paden in deze wereld inluiden, en hiermee de mogelijkheid voor miljoenen en miljoenen mensen in deze en toekomstige generaties om echte bevrijding van lijden te bereiken en te genieten van eeuwig geluk. De waarheid is dat de handelingen van de Dalai Lama geestelijke genocide zijn op een angstaanjagende schaal.

De Dalai Lama is een valse spirituele leider die moet worden gestopt. De wereld moet kijken achter het fineer van respectabiliteit, vrij denken verkiezen boven het aanbidden van beroemdheid, en zijn ware aard onthullen voordat het te laat is.

ISC antwoordt op de ‘Gezocht’ lijst van de Dalai Lama

In antwoord op de CTA gezocht lijst die aanzet tot geweld tegen prominente Tibetaanse Shoegdenboeddhisten, heeft ISC’s juridische vertegenwoordiger geschreven aan elke vertegenwoordiger van de Tibetaanse Regering in Ballingschap. Hij heeft hen geïnformeerd dat zij wettelijk verantwoordelijk zullen worden gehouden voor elke schade die deze Shoegdenboeddhisten wordt berokkend als gevolg van de handelingen van de CTA.

De plicht van een regering is om te zorgen voor alle burgers. De CTA doet het tegenovergestelde. De wereld kijkt toe.

Mr. Kaydor Aukatsang - de Dalai Lama’s wettelijke vertegenwoordiger in Noord, Zuid, en Centraal Amerika

Mr. Tsewang Phuntso - de Dalai Lama’s wettelijke vertegenwoordiger in Latijns Amerikaanse landen

Mr. Tsering Dhondup - de Dalai Lama’s wettelijke vertegenwoordiger in Parijs

Mr. Tseten Samdup - de Dalai Lama’s wettelijke vertegenwoordiger in Centraal en Oost Europa

Mr. Thubten Samdup - de Dalai Lama’s wettelijke vertegenwoordiger in Noord Europa

Mr. Ngodup Dorjee - de Dalai Lama’s wettelijke vertegenwoordiger in West Europa

Mr. Lhakpa Tshoko - de Dalai Lama’s wettelijke vertegenwoordiger in Oost Azië

Mr. Sonam Norbu Dagpo - de Dalai Lama’s wettelijke vertegenwoordiger in Oceanië en Zuid Oost Azië

Mr. Dawa Tsering - de Dalai Lama’s wettelijke vertegenwoordiger in Taiwan

Dr. Ngawang Rabgyal - de Dalai Lama’s wettelijke vertegenwoordiger in the Commonwealth van Onafhankelijke Staten

Al Jazeera Nieuwsreportage

Kijk deze 10  minuten durende Al Jazeera nieuwsreportage die details geeft over de vervolging door de Dalai Lama van Shoegdenbeoefenaars en de religieuze apartheid die hij weigert te beeindigen.
Al Jazeera - The Dalai Lama’s Persecution of His Own People

Mens & Macht - De Dalai Lama: De duivel binnenin

Deze video toont een editie van Al-Jazeera’s nieuwsprogramma ‘Mens & Macht’ genaamd: ‘Dalai Lama - De duivel binnenin’ uit oktober 2008

Journalist Nicolas Hague is vervuld van afschuw als hij de apartheid ontdekt binnenin de zogenaamd vreedzame Tibetaanse gemeenschap. Het programma toont hoe de Dalai Lama religieuze vrijheid onderdrukt en geeft details over de  rechtzaak tegen de Dalai Lama.

Duidelijk bewijs dat de Dalai Lama een verbod heeft opgelegd op de verering van de 500 jaar oude godheid Shoegden, wat scheuringen creëert onder de Tibetanen die in India leven, waar Shoegdenvereerders in de naam van de Dalai Lama worden uitgestoten uit hun gemeenschap.

 

 

Waarom vervolgt de Dalai Lama Shoegdenbeoefenaars?

Lodewijk de 14e
door Martin Albeck

Lodewijk de 14e, de Zonnekoning, en absolute heerser van Frankrijk, zei in zijn beroemde uitspraak: “L’Etat, c’est moi.” (De staat, dat ben ik.)

Ik moest hieraan denken tijdens het lezen van de drie redenen die de Dalai Lama, de zogenaamde God Koning en absolute heerser van Tibet (en nu van de Tibetanen in ballingschap), heeft gegeven voor het verbieden van de beoefening van Dorje Shoegden:
1.
Het schaadt zijn leven
2.
het schaadt het Tibetaanse volk
3. Het schaadt de
Tibetaanse onafhankelijkheid.

Hoe dit het geval is, is nooit voldoende duidelijk gemaakt. En onder zijn volk hoeft hij dat niet duidelijk te maken.Tenslotte is hij de hoogste geestelijke autoriteit, toch? Hij moet het wel weten. En voor het geval dat je het niet met hem eens bent, wel dan eindig je uitgestoten uit de Tibetaanse samenleving.

Als we pauzeren om het een ​​beetje grondiger te onderzoeken dan is het duidelijk dat er twee voornaamste redenen achter het verbod zijn, beide zeer politieke en beide buitengewoon zelfzuchtig.

1. Versterking van zijn eigen macht
2.
Het creëren van een zondebok om de tekortkomingen van zijn regering in ballingschap weg te redeneren.

1. In het kielzog van de Chinese overname van Tibet en de oprichting van de enorme gemeenschap in ballingschap is het duidelijk dat de Dalai Lama vond dat eenheid onder de Tibetanen essentieel was en dat hij de man voor deze taak was. Hij had al de absolute politieke macht, maar spiritueel, en dus sociaal, waren er vier verschillende scholen van het Tibetaans boeddhisme. De Dalai Lama, normaal gesproken beschouwd als een lid van de Gelugpa-overleveringslijn, verreweg de grootste, begon les te geven op basis van alle vier overleveringslijnen. Dit kan gemakkelijk worden gezien als een geweldige niet-sektarische benadering, behalve dat gaandeweg duidelijk werd dat de Dalai Lama een nieuwe overleveringslijn aan het creëren was uit deze vermenging van de vier scholen, en dat hij in feite aan het proberen was om al deze scholen onder zich te verenigen.

Een groot probleem voor hem was dat er een groot contingent onder de Gelugpa’s was die geen interesse had zijn leiding te volgen en om hun eigen overleveringslijn op te geven en zich aan te sluiten bij die van hem. Deze Gelugpa’s, de Dorje Shoegdenbeoefenaars, willen alleen hun eigen overleveringslijn zuiver beoefenen en deze niet vermengen met de andere scholen.

Het was relatief gemakkelijk voor de Dalai Lama om de Shoegdenbeoefenaars af te schilderen als sektarisch maar niets kan verder van de waarheid zijn. Shoegdenbeoefenaars geloven dat alle vier de scholen volledige paden naar verlichting onderwijzen en dat iedereen de vrijheid zou moeten hebben om de overleveringslijn van hun keuze te beoefenen zonder deze  te moeten vermengen. Natuurlijk, als mensen de overleveringslijnen willen vermengen moeten ze ook de vrijheid hebben om dat te doen. Door zijn zienswijze op te leggen aan anderen is het eigenlijk de Dalai Lama die sektarisch is.

De Dalai Lama, na zich te hebben vereenzelvigd met zowel het Tibetaanse volk als de Tibetaanse zaak, vond dat de weerstand van Shoegdenbeoefenaars nadelig was voor zijn eenwordingsplan. Door de oefening te verbieden, schepte de Dalai Lama grote wanorde in de hele Gelugpa-overleveringslijn. Doordat het verbod werd afgedwongen met uitzettingen, sociale afwijzing, zelfs geweld, verloren de Shoegdenbeoefenaars hun status in de Tibetaanse samenleving en kon de Dalai Lama doorgaan met zijn plannen zonder tegenstand. Het verbod verhoogde ook zijn aanzien onder de andere tradities die blij waren om te zien dat de Gelugpa’s verzwakt waren.

Hoewel de Dalai Lama blij is om tijdens zijn spreekbeurten over de hele wereld ‘eenheid in verscheidenheid’ te bevorderen - een concept waarmee Shoegdenbeoefenaars het van harte eens zijn - is het thuis een andere zaak. Daar is het ‘eenheid door conformeren’. Dus in feite heeft het verbod de positie van de Dalai Lama als het enige spirituele hoofd van de Tibetaanse gemeenschap versterkt, in een mate die voorheen ongekend was!

2. De tweede duidelijk zelfzuchtige reden achter het verbod is dat de Dalai Lama een zondebok nodig had om de vele mislukkingen van zijn regering in ballingschap weg te redeneren. Waarom zijn de Tibetanen niet in staat geweest hun onafhankelijkheid terug te winnen? Volgens de Dalai Lama komt dit door de Dorje Shoegdenbeoefenaars. Blijkbaar heeft deze zogenaamde ‘boze geest’ de macht om de Tibetaanse zaak te ondermijnen evenals het leven van de Dalai Lama te schaden. Dit betekent dat Dorje Shoegden beoefenen komt neer op verraad! Een zondebok aanwijzen is natuurlijk een aloud instrument van dictators. Deze manier van zondebok aanwijzen is duidelijk transparant en volmaakt middeleeuws. De schuld geven aan een boze geest voor je nationale problemen en vervolgens Shoegdenbeoefenaars te maken tot staatsvijanden … het is verbazingwekkend dat deze zogenaamde man van de rede ermee weg komt.

Om samen te vatten … het verbieden van Dorje Shoegden heeft zijn eigen macht binnen de Tibetaanse gemeenschap vergroot tot een ​​ongekend niveau, en heeft hem in staat gesteld om kritiek op de tekortkomingen van zijn regering te ontsnappen. Wie heeft hiervan geprofiteerd? Het Tibetaanse volk. Nee. De Tibetaanse zaak. Duidelijk niet. Slechts een persoon. De Dalai Lama zelf.

Een korte samenvatting van gebeurtenissen

Uitstoting en discriminatie van Shoegdenbeoefenaars door de Dalai Lama

Op 30 maart 1996 werd een brief van het privékantoor van de Dalai Lama aan de abten van de verschillende kloosters in India verstuurd. Deze waarschuwde voor:
‘een gevaar voor de gezondheid van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, evenals voor de Tibetaanse zaak, te wijten aan de verering van Shoegden.’

De brief verklaarde dat:
‘dit verbieden is ook de conclusie van Zijne Heiligheid na jaren van observatie.’

En ging verder te eisen:
‘Als er bij de uitvoering van dit beleid iemand is die nog steeds door gaat Dolgyal [een denigrerende term voor Dorje Shoegden] te beoefenen, maak dan een lijst van de namen, huisnaam, geboorteplaats, klas in het geval van studenten, en de datum van aankomst in geval van nieuwkomers uit Tibet. Houd het origineel en stuur ons een kopie van de lijst. Alstublieft deel deze verantwoordelijkheid en dien een heldere rapportage over de uitvoering van deze circulaire in. ‘

Op 5 april 1996 spreekt de Dalai Lama het Tibetaanse Jeugd Congres en de Tibetaanse Vrouwen Associatie toe om hen aan te moedigen om de zaak van het verbod op zich te nemen en de handhaving actief af te dwingen.

De extreem emotionerende beschuldigingen tegen Shoegdenbeoefenaars - dat hun gebeden op een of andere manier een gevaar waren voor het leven van de Dalai Lama en een belemmering tot een vrij Tibet - leidde tot wijdverbreide intimidatie.

In de daarop volgende tien jaar bleef de Dalai Lama vrijwel elke spreekbeurt gebruiken om de vervolging van Shoegdenbeoefenaars op te stoken. Als gevolg werden niet-Shoegde beoefenaars zeer boos op Shoegdenbeoefenaars. Ze verdreven Shoegdenbeoefenaars krachtig uit de Tibetaanse samenleving, waarbij zij gebruik maakten van publieke vernedering, provocatie, intimidatie en bedreigingen, met inbegrip van het ontslaan van hen uit hun banen, het weigeren van basisdiensten en het in het openbaar verspreiden van leugens over hen.

Op 9 januari 2008, niet tevreden met de omvang van de uitstoting en segregatie die deze tien jaar van zuivering had veroorzaakt, drong de Dalai Lama erop aan dat Shoegden vererende monniken zouden worden verdreven uit hun kloosters.

In februari 2008 werden, als direct gevolg van de eisen van de Dalai Lama, 900 boeddhistische monniken dakloos. Een handtekeningencampagne begon in alle Tibetaanse nederzettingen in India, in de hele wereld en zelfs in Tibet, waarbij Tibetanen hun trouw aan de Dalai Lama moesten zweren door de gelofte af te leggen Shoegdenbeoefenaars volledig uit te stoten. Als gevolg hiervan werden ouders vervreemd van hun kinderen, zouden winkels weigeren om mensen te bedienen, zouden ziekenhuizen weigeren om patiënten te behandelen. Deze uitstoting en vervolging blijft tot op heden van kracht en is vaak omgeslagen in gewelddadige aanvallen op Shoegdenbeoefenaars.

Sommige gevallen van de pesterijen die ervaren werden door Shoegdenbeoefenaars tijdens de campagne van de Dalai Lama tegen hen:

Gedurende 1996 werden doodsbedreigingen geuit tegen vooraanstaande Dorje Shoegdenbeoefenaars:

Zwitserse Documentaire (deel 2): http://www.youtube.com/watch?v=Aboblx-0zAs 0:05 – 0:40
Zwitserse Documentaire (deel 2): http://www.youtube.com/watch?v=Aboblx-0zAs 2:05 – 3:55
Een interview met Jamphel Yeshe: http://wisdombuddhadorjeshugden.org/interview4.php

In dezelfde periode viel een enorme menigte een klooster in Zuid India aan waardoor 30 Shoegdenmonniken medische verzorging nodig hadden:

http://www.youtube.com/watch?v=Nu8B7kPzY40

November 1996 wordt het huis van de familie Thubten aangevallen door een menigte met vuurbommen:

Zwitserse Documentaire (deel 2): http://www.youtube.com/watch?v=Aboblx-0zAs 0:25 – 1:27
Een interview met Mrs Pema: http://wisdombuddhadorjeshugden.org/interview5.php

In juli 2008 viel een menigte van Tibetanen een vreedzaam protest door Shoegdenbeoefenaars in New York City aan. Zij scholden, gooiden met munten, spuugden en vormden zo’n bedreiging dat de NYPD zwaar bewapende ME opriep om de Shoegdenbeoefenaars te beschermen en evacueren:

http://www.youtube.com/watch?v=4Zm44E1V4Ao

Later in 2008 bombardeerden supporters van de Dalai Lama een huis van een Shoegdenbeoefenaar in Tibet:

http://wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.hk/2008/10/newsflash-tibetan-terrorists-bomb.html

In december 2013 wordt een 84 jaar oude Dorje Shoegdenmonnik aangevallen en geslagen in zijn tempel door drie gemaskerde mannen:

http://www.dorjeshugden.com/all-articles/the-controversy/cta-creates-violence-again,

 

Voor een completere chronologie van de gevolgen van deze vervolging kijk hier:

http://www.westernshugdensociety.org/chronicle/

 

Shoegdenbeoefenaars medische zorg ontzegd


Door: Mar Nee ‘De Loseling Altruïstische Medische Associatie (LAMA) is een charitatieve medische associatie geregistreerd bij de overheid van Karnataka, India. Deze medische associatie bestiert in Drepung Loseling klooster de Loseling kliniek die wordt geacht gezondheidszorg te bieden aan alle Tibetanen, zowel ingewijden als leken. Zij organiseert ook gratis medische kampen in afgelegen dorpen en streeft ernaar meer uitgebreide medische sociale diensten aan te bieden in de toekomst.

Gegeven al het goede werk dat zij doen, is het daarom schokkend dat dit bord dat Dorje Shoegdenbeoefenaars verbied deze panden te bezoeken zo prominent wordt getoond op Loseling Kliniek (die geacht wordt een charitatief medisch centrum te zijn) . Vrijheid van godsdienst is in India een fundamenteel recht dat door de grondwet van het land wordt gegarandeerd dus hoe kan een kliniek geregistreerd bij de Indiase regering zo schaamteloos de grondwet van India overtreden en worden toegestaan ​​om ermee weg te komen?

Borden zoals deze en het apartheid-achtige gedrag ten opzichte van Dorje Shoegdenbeoefenaars projecteert een zeer negatief beeld van Tibetaanse boeddhisten. … Op welke manier is dit tolerant, vriendelijk of gematigd? ‘

Wat is een religieuze dictator?

1. De Dalai Lama is een religieuze dictator.

In 1642 nam de 5e Dalai Lama zowel het wereldse als geestelijke gezag over Tibet op zich. Hij werd een zelfbenoemde God-Koning, een absolute heerser, die decreten maakte niet alleen over hun wereldse zaken, maar ook over hun spirituele leven. Assad kan je lichaam martelen, maar hij kan niet je geloof of zogezegd je ziel vernietigen.

Een religieuze dictator heeft de macht om beide te doen.

In 1996 verbood de huidige Dalai Lama, de 14e, de beoefening van Dorje Shoegden. Dorje Shoegden wordt als een verlicht wezen beschouwd door 4 tot 5 miljoen boeddhisten, vooral in Tibet, onder Tibetaanse ballingen, en in Mongolië, India en Nepal.

De reden voor dit verbod, zoals elders zal worden verklaard, was zuiver politiek, voor eigen persoonlijk gewin van de Dalai Lama. Maar door het te verhullen in spirituele retoriek, maakt de Dalai Lama gebruik van het blind vertrouwen van mensen in hem om politiek gewin en wereldse macht te creëren, waardoor immense fysiek en mentaal lijden voor miljoenen mensen wordt veroorzaakt en waardoor een schisma binnen de Tibetaanse samenleving wordt gecreëerd, binnen kloosters, binnen families - inclusief uitbraken van geweld en gedwongen uitzettingen. Al deze miljoenen mensen leefden eerder vreedzaam en harmonieus samen.

2. Hij is de langst meegaande dictator.

Dictators komen en gaan. De Dalai Lama is aan de macht sinds 1950. Niemand komt dicht in de buurt van zijn uithoudingsvermogen, zelfs Fidel Castro niet!

3. De meeste mensen weten niet eens dat hij een dictator is

Het woord dictator wordt niet vaak geassocieerd met de Dalai Lama. Hij verbergt zich achter het mom van het zijn van een heilig man, en zoals hij zelf zegt, het zijn van een nederige monnik, waarmee hij verhult dat hij veel meer een politicus is die zijn geestelijke positie gebruikt voor werelds gewin. Soms verwijzen tijdschriften, enz. naar hem als een ‘God-Koning’ alsof dit een goede zaak is! De Verenigde Staten van Amerika is gebaseerd op de scheiding van Kerk en Staat. De Dalai Lama is de belichaming van de vereniging van Kerk en Staat. We weten door onze eigen westerse geschiedenis heel goed wat de vreselijke gevolgen van de vereniging Kerk en Staat zijn (de inquisitie bijvoorbeeld?) Verre van een Shangri-la, is de Tibetaanse geschiedenis vol van de pijnlijke gevolgen van het creëren van een religieuze staat. Met zijn verbod op Dorje Shoegden en zijn aanval op Dorje Shoegdenbeoefenaars, blijft de Dalai Lama aantonen dat hij een religieus dictator is.
Give.Freedom