Waarom de Dalai Lama een bedreiging vormt voor alle religies

door Andrew Norton

Tenzij je het zelf hebt meegemaakt, is het moeilijk om je de pijn voor te stellen die je zou voelen als je werd bevolen om een ​​hartoefening op te geven die de kern van je spirituele leven was. Het is alsof je  spirituele hart eruit gerukt wordt.

En stel je voor hoe het zou voelen als bij het geringste vermoeden dat je verder ging met de oefening je familie werd vervolgd, zij hun baan verloren en ze werden verbannen uit de gemeenschap.

Stel je ook de pijn en het verdriet voor dat je zou voelen wanneer je je Samaya, je levenslange verplichtingen aan je beschermer en Spirituele Gids, zou moeten verbreken - en hoe dat in je geest zou opspelen wanneer je het einde van je leven zou naderen en geconfronteerd zou worden met het vooruitzicht te sterven met je spirituele beloftes gebroken.

En hoeveel zwaarder zou de pijn te dragen zijn wetende dat deze veroorzaakt werd door een zogenaamde spirituele leider die de wereld onderwijst over religieuze tolerantie en de noodzaak vriendelijk en meedogend  te zijn ten opzichte van elkaar!

Want dit is het leed dat gevoeld wordt door duizenden spirituele beoefenaars over de hele wereld die door de Dalai Lama bevolen werden de eeuwenoude oefening van het vertrouwen op de verlichte beschermer Dorje Shoegden te stoppen.

Onderdrukking
Deze zuivere oefening is gedurende honderden jaren de hart spirituele oefening van duizenden Tibetanen geweest, en wordt nu beoefend door nog eens duizenden mensen over de hele wereld. Het was de hartoefening van de Spirituele Gids van de Dalai Lama, en één die de Dalai Lama zelf gedurende vele jaren heeft beoefend.

Maar als onderdeel van een politiek gemotiveerde overeenkomst om zijn greep op de macht te versterken, heeft de Dalai Lama zijn positie als een spirituele en politieke leider gebruikt om de oefening te verbieden en een campagne te lanceren van onderdrukking en vervolging van degenen die ermee doorgaan.

Het vernietigen van het spirituele pad
Als het lijden dat door de Dalai Lama teweeggebracht was beperkt zou blijven tot de onmiddellijke impact op Shoegdenbeoefenaars en hun gezinnen zou het al erg genoeg zijn, maar het gaat veel verder dan dat.

In de wereld van de Dalai Lama is niets heilig. Door terloops de heilige principes overboord te gooien van het handhaven van zuivere verplichtingen en het vertrouwen op een Spirituele Gids, principes die door de eeuwen heen de levenskracht van zuiver spirituele oefening zijn geweest, heeft hij het hart gerukt uit het boeddhisme in het bijzonder en uit alle religies in het algemeen.

Als we het voorbeeld van de Dalai Lama zouden aanvaarden en zijn leiding volgen, zouden religieuze integriteit en geestelijke zuiverheid niets voorstellen. Ze kunnen op elk moment worden ingeruild voor politiek opportunisme of persoonlijk gewin.

Dit zou het einde van alle zuivere, spirituele paden in deze wereld inluiden, en hiermee de mogelijkheid voor miljoenen en miljoenen mensen in deze en toekomstige generaties om echte bevrijding van lijden te bereiken en te genieten van eeuwig geluk. De waarheid is dat de handelingen van de Dalai Lama geestelijke genocide zijn op een angstaanjagende schaal.

De Dalai Lama is een valse spirituele leider die moet worden gestopt. De wereld moet kijken achter het fineer van respectabiliteit, vrij denken verkiezen boven het aanbidden van beroemdheid, en zijn ware aard onthullen voordat het te laat is.