Openbare Aankondiging van de Internationale Shoegden Gemeenschap

We brengen de volgende belangrijke informatie in het openbaar:

In een interview met de dalai lama, dat in november 1997 verscheen in het Amerikaanse tijdschrift Mother Jones, vroeg Robert Thurman de dalai lama:

‘Het verlies van uw eigen natie aan China is gebruikt als voorbeeld van de futiliteit van geweldloosheid en tolerantie. Wanneer is iets het waard om voor te vechten?’

In zijn antwoord zei de dalai lama:

‘… als de situatie zo was dat er maar één geleerde lama of oprechte beoefenaar in leven was, iemand wiens dood ervoor zou zorgen dat heel Tibet alle hoop zou verliezen om zijn boeddhistische levenswijze te behouden, dan is het om die ene persoon te beschermen denkbaar dat het misschien gerechtvaardigd is dat er één of tien vijanden worden geëlimineerd – als er geen andere manier is.’

In navolging van de woorden van de dalai lama ‘dat er één of tien vijanden worden geëlimineerd’ en in het foutieve geloof dat Shoegdenbeoefenaars voor de Chinese autoriteiten werkten, werden er in februari 1998 posters van de ‘Tien Meest Gehate Vijanden van de dalai lama en Tibet’ verspreid in alle Tibetaanse nederzettingen in India en Nepal. Samengesteld door de Onderzoek en Analyse Afdeling van het Departement van Veiligheid van de Tibetaanse regering in ballingschap, waren ze compleet met foto’s en biografische informatie, en moedigden ze Tibetanen aan om deze tien onschuldige Dorje Shoegdenbeoefenaars te vermoorden. Sinds de eerste publicatie is de lijst naar alle Tibetaanse gemeenschappen in de hele wereld verspreid.

De tien personen die op de lijst staan zijn hoog gerespecteerde spirituele meesters, zowel in de Tibetaanse nederzettingen als in het Westen en werden enkel als zodanig geïdentificeerd omdat ze de beoefening van Dorje Shoegden openlijk aanmoedigen. De tien op de poster geïdentificeerde personen werden als volgt opgesomd:

1. Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche [Stichter en Spirituele Directeur van de Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie, die wereldwijd meer dan 1200 boeddhistische centra en groepen heeft. Hij is auteur van twintig gezaghebbende en zeer geprezen boeken over het boeddhisme die elk aspect van het pad naar verlichting beschrijven.]

2. Geshe Dragpa Gyaltsen (Chime Tsering) [Algemeen Secretaris van het Dorje Shoegden Gezelschap in Delhi, India].

3. Lama Gangchen Tulku Trinlay Yorphel Rinpoche [Spiritueel Directeur van de Gangchen Kunphen Ling boeddhistische centra in de wereld].

4. Gen Chatring Jampel Yeshe [Voorzitter van het Dorje Shoegden Gezelschap in Delhi, India].

5. Lama Serkong Tritul Rinpoche [Abt van het Gelugpa boeddhistisch Centrum in Singapore en van het Chinese Gelugpa Gezelschap in Taiwan].

6. Tseten Gyurme [een bekende weldoener van Dorje Shoegdenbeoefenaars].

7. Tenzin Chodak [een Dorje Shoegdenbeoefenaar die in Engeland woont en die zich tegen het verbod heeft uitgesproken tijdens demonstraties in Londen in 1996].

8. Dr. Losang Thubten [een geleerde die het Dorje Shoegden Gezelschap adviseert en die op 7 november 1996 al is aangevallen en zwaar gewond is geraakt].

9. Geshe Konchog Gyaltsen [Vicepresident van het Dorje Shoegden Gezelschap in Delhi, India].

10. Kundeling Lama Losang Yeshe Rinpoche [Abt en Stichter van de Atisha Liefdadigheidsinstelling en klooster in Bangalore, India, en Spiritual Directeur van boeddhistische centra in Italië en Nederland].

Het standpunt van de Internationale Shoegden Gemeenschap in deze zaak is dat door deze lijst te publiceren de dalai lama en zijn ministers de Tibetanen expliciet hebben aangespoord om ‘één of alle tien vijanden’ te vermoorden die op de lijst staan; en zij verklaart dat indien in de toekomst iemand van deze tien wordt vermoord, de Internationale Shoegden Gemeenschap dan automatisch de dalai lama zelf als voornaamste dader zal beschouwen en de noodzakelijke legale acties zal ondernemen om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk onder het strafrecht wordt veroordeeld.