Standpunt van de Internationale Shoegden Gemeenschap

Dalai Lama - De ergste dictator van deze moderne tijd

Met deze informatie zeggen we tegen de Dalai Lama dat hij moet stoppen met liegen, moet stoppen met het schaden van miljoenen mensen, moet stoppen met het schenden van fundamentele mensenrechten en moet stoppen met religieuze discriminatie.

Voor zijn eigen zelfzuchtige politieke voordeel heeft de Dalai Lama ten onrechte de verering verboden  van de verlichte Godheid, met de naam Dorje Shoegden; heeft hij met dwang alle Tibetaanse Shoegdenbeoefenaars uit hun Tibetaanse gemeenschappen verwijderd en voert hij voortdurend allerlei handelingen uit om alle andere Shoegdenbeoefenaars uit hun boeddhistische gemeenschappen in de hele wereld te verwijderen. De verkeerde redenen die hij in het openbaar geeft voor deze handelingen zijn dat Shoegden:

1) Zijn leven schaadt

2) Tibetaanse mensen schaadt

3) Tibetaanse onafhankelijkheid schaadt

Hij heeft geen enkele geldige reden gegeven om te bewijzen dat Shoegden zijn leven schaadt, Tibetaanse mensen schaadt, of de Tibetaanse onafhankelijkheid schaadt. Het is duidelijk dat hij liegt. Door zorgvuldig en eerlijk te onderzoeken kan iedereen begrijpen dat hij liegt.

Hoe lijden mensen als gevolg van de gekke handelingen van deze valse Dalai Lama?

Terwijl de Dalai Lama zelf van een luxueus leven geniet en enorme hoeveelheden geld verdient door Boeddha’s leringen te gebruiken, laat hij miljoenen  mensen lijden door tweedracht tussen hen te creëren en hun harmonie en vredige leven te vernietigen. Vanwege hun blind geloof of vanwege extreme religieuze zienswijzen geloven mensen de schadelijke woorden van de Dalai Lama zonder deze te onderzoeken en volgen zij oprecht zijn bedrieglijke leiding. Als een gevolg hiervan zijn niet-Shoegdenbeoefenaars buitengewoon boos geworden op Shoegdenbeoefenaars. Zij hebben met dwang Shoegdenbeoefenaars uit de Tibetaanse samenleving verdreven, waarbij zij gebruik maakten van openbare vernedering, intimidatie en bedreigingen, inclusief het hen ontslaan uit hun baan, het hen weigeren van basisdienstverlening en het in het openbaar verspreiden van leugens over hen.

De Dalai Lama is een ingewijde boeddhistische monnik. Boeddha heeft gezegd dat ingewijde mensen nooit een enkel levend wezen zouden moeten schaden of wie dan ook laten lijden, maar de Dalai Lama heeft miljoenen onschuldige mensen geschaad en gaat hier nog steeds mee door door volledig onnodig lijden voor hen te veroorzaken. Hij handelt rechtstreeks in tegenspraak met Boeddha’s leringen en toont in het openbaar groot disrespect voor Boeddha en boeddhisme. In slechts één maand, februari 2008, verdreef hij 900 onschuldige Shoegdenmonniken uit de Tibetaanse gemeenschap. Al deze monniken waren erg arm, en zij verloren alles, inclusief zorg en steun voor hun dagelijkse leven die zij ontvingen van hun familieleden, vrienden en gemeenschap. Zij hadden geen idee waar zij naar toe zouden moeten gaan of wie hen zou kunnen steunen en helpen. Zij waren vluchtelingen voor een tweede keer. In werkelijkheid doordringt dit soort lijden Tibetaanse gemeenschappen in de hele wereld, en alleen de Dalai Lama zelf heeft de macht om dit probleem op te lossen. Door zorgvuldig en eerlijk te onderzoeken kan iedereen begrijpen dat de handelingen van deze valse Dalai Lama rechtstreeks ingaan tegen de wet van fundamentele mensenrechten.

Om miljoenen onschuldige mensen te bevrijden van dit eindeloze lijden verzoeken we iedereen in de hele wereld, inclusief wereldleiders, om de Dalai Lama te vragen de volgende vier punten te accepteren:

1. Om iedereen die dit wenst de vrijheid te geven Dorje Shoegden te beoefenen

2. Om de discriminatie van Shoegdenbeoefenaars volledig te stoppen

3. Om alle Shoegdenmonniken en -nonnen die zijn verdreven toe te staan naar hun kloosters terug te keren, en om dezelfde materiële en spirituele rechten te ontvangen als niet-Shoegdenbeoefenaars

4. Om aan alle Tibetaanse gemeenschappen in de hele wereld te schrijven om te zeggen dat zij de bovenstaande drie punten praktisch moeten toepassen