Waarom kunnen we zeggen dat de Dalai Lama de ergste dictator van de moderne tijd is?

Waarom kunnen we zeggen dat de Dalai Lama de ergste dictator van de moderne tijd is?

Hoe zit het dan met Hitler, Pol Pot, of zelfs een huidige dictator zoals Assad in Syrië? Kunnen de handelingen van de Dalai Lama vergeleken worden met het bruut vermoorden, martelen, gevangen nemen en verschrikkelijk traumatiseren van miljoenen mensen door hun handelingen? Nee, dat kunnen zij niet.

De Dalai Lama is de ergste dictator om totaal andere redenen.

In onze samenleving kunnen we begrijpen dat elk misbruik van een kind erg is. Maar wanneer dat misbruik komt van een vertrouwenspersoon, zoals een ouder, dan is dat misbruik het ergst.

De Dalai Lama is een religieuze dictator. Niet alleen heeft hij absolute politieke macht over de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap maar hij wordt door Tibetanen ook beschouwd als de opperste spirituele autoriteit. Hij wordt gezien als een levende Boeddha, een emanatie van de Boeddha van Mededogen, Avalokiteshvara. In het bijzonder werd door degenen die de Gelugpa-traditie volgen, waarvan er naar schatting 5 miljoen wereldwijd waren, de Dalai Lama buitengewoon hoog geacht. Zij hielden veel van hem als een spirituele vader, en vertrouwden hem vanuit het diepst van hun hart hun spirituele welzijn toe. Toen in 1996 de Dalai Lama in het openbaar en met dwang de beoefening van Dorje Shoegden verbood, een verlichte Godheid van de Gelukpa-traditie en de persoonlijke Dharmabeschermer van de Spirituele Gids van de Dalai Lama, de geliefde Trijang Rinpoche, was dit als een mes in het hart van de Gelukpa’s en het dwong hen te kiezen tussen de Dalai Lama en hun eigen spirituele overleveringslijn. Toen het verbod werd afgedwongen met volmaakt middeleeuwse propaganda- en lastercampagnes, gedwongen uitzettingen, gewelddadige vechtpartijen, wat een verwijdering van Dorje Shoegdenbeoefenaar uit de gewone Tibetaanse samenleving teweegbracht, was het verraad compleet. Niet alleen werden zij uitschot in hun eigen gemeenschappen, niet in staat om naar ziekenhuizen, plaatselijke winkels, etc. te gaan, maar zij waren bedrogen door de persoon die zij meer dan wie ook vertrouwden, net als een kind dat wordt misbruikt door een ouder. Dit is een van de redenen waarom de Dalai Lama de ergste dictator is.

De beslissing van de Dalai Lama om Dorje Shoegden te verbieden zou misschien nog te begrijpen zijn als de Dalai Lama sterke spirituele redenen voor zijn handelingen zou hebben. Maar deze heeft hij niet. In plaats daarvan ontdekken we, wanneer we de tijd nemen om de situatie kritisch te onderzoeken in tegenstelling tot simpelweg te accepteren wat de Dalai Lama zegt op basis van zijn reputatie, dat zijn handelingen gemotiveerd worden door politieke belangen. Dit is een onwaarschijnlijk misbruik van zijn spirituele positie en het vertrouwen dat in hem werd gesteld door miljoenen mensen.

Hij is ook de langst meegaande dictator die, vreemd genoeg, door de wereld helemaal niet als een dictator beschouwd wordt. Veeleer wordt hij gezien als heilige man, een wereldwijde morele autoriteit, een kracht van mededogen, een man van de rede, een bron van inspiratie voor onze onrustige wereld, een vrolijke, aardse, eerlijke, bescheiden monnik …. Op de een of andere manier is hij erin geslaagd om zichzelf te maken tot alle dingen voor alle mensen, maar het aspect dat hij de Tibetanen toont is compleet anders. Daar toont hij zich als een meedogenloze autocratische leider die in de eerste plaats geïnteresseerd is in het behoud en het vergroten van zijn eigen machtsbasis… zelfs als dit diep lijden voor miljoenen mensen, nu en in de toekomst, veroorzaakt. Het is dit grote bedrog dat hem ook kwalificeert als de ergste dictator. Onder het mom van het bevorderen van vrede, mededogen en andere spirituele kwaliteiten in de wereld, is hij deze kwaliteiten eigenlijk aan het ondermijnen, en daarmee  de dingen waar hij zegt voor te staan aan het vernietigen. Dit is hypocrisie en bedrog van de hoogste orde!

Verdere punten

Wat volgt is een kort onderzoek van een aantal van deze punten. Meer volgt nog.

1. De Dalai Lama is een religieuze dictator.

In 1642 nam de 5e Dalai Lama zowel het wereldse als geestelijke gezag over Tibet op zich. Hij werd een zelfbenoemde God-Koning, een absolute heerser, die decreten maakte niet alleen over hun wereldse zaken, maar ook over hun spirituele leven. Assad kan je lichaam martelen, maar hij kan niet je geloof of zogezegd je ziel vernietigen.

Een religieuze dictator heeft de macht om beide te doen.

In 1996 verbood de huidige Dalai Lama, de 14e, de beoefening van Dorje Shoegden. Dorje Shoegden wordt als een verlicht wezen beschouwd door 4 tot 5 miljoen boeddhisten, vooral in Tibet, onder Tibetaanse ballingen, en in Mongolië, India en Nepal.

De reden voor dit verbod, zoals elders zal worden verklaard, was zuiver politiek, voor eigen persoonlijk gewin van de Dalai Lama. Maar door het te verhullen in spirituele retoriek, maakt de Dalai Lama gebruik van het blind vertrouwen van mensen in hem om politiek gewin en wereldse macht te creëren, waardoor immense fysiek en mentaal lijden voor miljoenen mensen wordt veroorzaakt en waardoor een schisma binnen de Tibetaanse samenleving wordt gecreëerd, binnen kloosters, binnen families - inclusief uitbraken van geweld en gedwongen uitzettingen. Al deze miljoenen mensen leefden eerder vreedzaam en harmonieus samen.

2. Hij is de langst meegaande dictator.

Dictators komen en gaan. De Dalai Lama is aan de macht sinds 1950. Niemand komt dicht in de buurt van zijn uithoudingsvermogen, zelfs Fidel Castro niet!

Eigenlijk is hij voor degenen die in de 14e Dalai Lama geloven, dezelfde persoon als de 5e Dalai Lama, wat betekent dat hij aan de macht is voor meer dan 350 jaar!

3. De meeste mensen weten niet eens dat hij een dictator is

Het woord dictator wordt niet vaak geassocieerd met de Dalai Lama. Hij verbergt zich achter het mom van het zijn van een heilig man, en zoals hij zelf zegt, het zijn van een nederige monnik, waarmee hij verhult dat hij veel meer een politicus is die zijn geestelijke positie gebruikt voor werelds gewin. Soms verwijzen tijdschriften, enz. naar hem als een ‘God-Koning’ alsof dit een goede zaak is! De Verenigde Staten van Amerika is gebaseerd op de scheiding van Kerk en Staat. De Dalai Lama is de belichaming van de vereniging van Kerk en Staat. We weten door onze eigen westerse geschiedenis heel goed wat de vreselijke gevolgen van de vereniging Kerk en Staat zijn (de inquisitie bijvoorbeeld?) Verre van een Shangri-la, is de Tibetaanse geschiedenis vol van de pijnlijke gevolgen van het creëren van een religieuze staat. Met zijn verbod op Dorje Shoegden en zijn aanval op Dorje Shoegdenbeoefenaars, blijft de Dalai Lama aantonen dat hij een religieus dictator is.

4. Hij is een hypocriet

Overal waar de Dalai Lama gaat, wordt hij beschouwd als een gezant van mededogen en vrede. De mensen staan met duizenden in de rij om naar wat hij zegt te luisteren en hij ontvangt eer na eer. Hij verklaart zich te laten leiden door zijn boeddhistische geloof, en toont zichzelf als de belichaming van de Boeddha van Mededogen, Avalokiteshvara. Maar zijn handelingen tonen het tegenovergestelde. Hij gebruikt zijn woorden om tot geweld tegen en segregatie van Dorje Shoegdenbeoefenaars aan te zetten, waardoor hij grote pijn toebrengt aan miljoenen mensen. Hij kan dit gemakkelijk stoppen. Het is allemaal te wijten aan zijn woorden en daden. Als hij een meedogende man was, zou hij dat doen. Maar hij doet het niet. Tot op de dag van vandaag spreekt hij zich uit tegen Dorje Shoegden bij elke gelegenheid.

Bovendien zou geen boeddhist opzettelijk monniken en nonnen willen schaden, zoals de Dalai Lama heeft gedaan, bijvoorbeeld door af te dwingen dat 900 monniken werden verdreven uit de kloosters en van hun middelen van bestaan ​​in een enkele dag. Geen boeddhist zou opzettelijk ingaan tegen het woord van hun Spirituele Gids; en, nog erger, proberen de traditie van hun Spirituele Gids te vernietigen. Maar dit is precies wat de Dalai Lama heeft gedaan met betrekking tot zijn Spirituele Gids, de alom gerespecteerde Trijang Rinpoche. De Dalai Lama wordt gezien als een bastion van de waarheid over de hele wereld, maar het tegendeel is waar. Hij is een hypocriet.

5. Hij is een leugenaar

De redenen die de Dalai Lama voor het verbod heeft gegeven zijn duidelijk onwaar en hij heeft er geen bewijs voor geleverd. De Dalai Lama weet dit. Hij misbruikt de perceptie van zichzelf als een morele kracht in deze wereld om een schadelijke agenda door te drukken gebaseerd op het idee dat als de Dalai Lama zegt dat het zo is dan moet het zo zijn.

6. Hij is een diepgaande en mooie spirituele traditie aan het vernietigen, en het boeddhisme in de hele wereld aan het ondermijnen, nu en in de toekomst.

Dit is iets wat geen enkele andere dictator heeft kunnen doen. Hij is de basiskennis van de boeddhistische beoefening in de hele wereld aan het vernietigen, door het te verbinden met een pausfiguur (hijzelf) en met wereldse macht. Door het vernietigen van een oude spirituele traditie veroorzaakt hij hier en nu leed voor miljoenen. En hij berooft miljoenen mensen in de toekomst van het voordeel van deze mooie en rijke beoefening die mensen gedurende eeuwen vrede van geest heeft gebracht. Met andere woorden: hij brengt decimering van een onuitsprekelijk rijk cultureel erfgoed teweeg in naam van het te behouden.

Martin Albeck