Kijk, de Keizer heeft geen kleren!

Kijk, de Keizer heeft geen kleren!

door Andrew Norton

De Dalai Lama’s mantel van respectabiliteit, lang in plaats gehouden door onderdanige bewonderaars en een PR-machine die elke Hollywoodster afgunstig zou maken, is eindelijk aan het wegglijden, wat een meedogenloze dictator onthult die, voor eigen politiek gewin, de Tibetaanse gemeenschap heeft verdeeld en een campagne van religieuze apartheid heeft opgestart die fysiek en mentaal lijden toebrengt aan duizenden van zijn eigen volk.

Door de eeuwenoude spirituele beoefening van het vertrouwen op de verlichte beschermer Dorje Shoegden te verbieden en meedogenloos degenen te vervolgen die ermee doorgaan, heeft hij spirituele integriteit geofferd op het altaar van politieke opportuniteit en persoonlijk gewin.

Ondanks het feit dat zijn wreedheid en hypocrisie goed gedocumenteerd zijn, hebben tot voor kort weinigen hun stem durven te verheffen. Net als een levensechte versie van De Nieuwe Kleren van de Keizer, hebben we ervoor gekozen om niet te kijken naar zijn ware aard en zijn meedogenloze daden, maar hebben er in plaats daarvan de voorkeur aan gegeven niets te doen en de mantel van respectabiliteit en spirituele integriteit geweven door zijn PR machine te bewonderen.

Maar nu verandert dat alles. Betrokken mensen met wijsheid en moed beginnen de zorgvuldig opgebouwde mythen van de Dalai Lama in twijfel te trekken. Terwijl zij zijn valse mantel van respectabiliteit optillen, beginnen ze  jaren van gewetenloze en hypocriete daden bloot te leggen die onnoemelijk veel leed hebben gebracht aan duizenden mensen.

Meer en meer artikels en video’s die zijn ware aard onthullen beginnen te verschijnen. En nee, die komen niet allemaal van de Chinese overheid zoals de Dalai Lama’s aanhangers ons willen doen geloven. Ze komen van vrij denkende individuen die de cultuur van ontkenning die de Dalai Lama omringt afwijzen en die ervoor gekozen hebben om de Dalai Lama ter verantwoording te roepen, zoals we dat zouden doen met elke andere politieke of geestelijke leider.

Het is geen mooi gezicht, maar voor het belang van onze toekomstige geestelijke gezondheid, moet zijn mantel worden verwijderd.