Een korte samenvatting van gebeurtenissen

Uitstoting en discriminatie van Shoegdenbeoefenaars door de Dalai Lama

Op 30 maart 1996 werd een brief van het privékantoor van de Dalai Lama aan de abten van de verschillende kloosters in India verstuurd. Deze waarschuwde voor:
‘een gevaar voor de gezondheid van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, evenals voor de Tibetaanse zaak, te wijten aan de verering van Shoegden.’

De brief verklaarde dat:
‘dit verbieden is ook de conclusie van Zijne Heiligheid na jaren van observatie.’

En ging verder te eisen:
‘Als er bij de uitvoering van dit beleid iemand is die nog steeds door gaat Dolgyal [een denigrerende term voor Dorje Shoegden] te beoefenen, maak dan een lijst van de namen, huisnaam, geboorteplaats, klas in het geval van studenten, en de datum van aankomst in geval van nieuwkomers uit Tibet. Houd het origineel en stuur ons een kopie van de lijst. Alstublieft deel deze verantwoordelijkheid en dien een heldere rapportage over de uitvoering van deze circulaire in. ‘

Op 5 april 1996 spreekt de Dalai Lama het Tibetaanse Jeugd Congres en de Tibetaanse Vrouwen Associatie toe om hen aan te moedigen om de zaak van het verbod op zich te nemen en de handhaving actief af te dwingen.

De extreem emotionerende beschuldigingen tegen Shoegdenbeoefenaars - dat hun gebeden op een of andere manier een gevaar waren voor het leven van de Dalai Lama en een belemmering tot een vrij Tibet - leidde tot wijdverbreide intimidatie.

In de daarop volgende tien jaar bleef de Dalai Lama vrijwel elke spreekbeurt gebruiken om de vervolging van Shoegdenbeoefenaars op te stoken. Als gevolg werden niet-Shoegde beoefenaars zeer boos op Shoegdenbeoefenaars. Ze verdreven Shoegdenbeoefenaars krachtig uit de Tibetaanse samenleving, waarbij zij gebruik maakten van publieke vernedering, provocatie, intimidatie en bedreigingen, met inbegrip van het ontslaan van hen uit hun banen, het weigeren van basisdiensten en het in het openbaar verspreiden van leugens over hen.

Op 9 januari 2008, niet tevreden met de omvang van de uitstoting en segregatie die deze tien jaar van zuivering had veroorzaakt, drong de Dalai Lama erop aan dat Shoegden vererende monniken zouden worden verdreven uit hun kloosters.

In februari 2008 werden, als direct gevolg van de eisen van de Dalai Lama, 900 boeddhistische monniken dakloos. Een handtekeningencampagne begon in alle Tibetaanse nederzettingen in India, in de hele wereld en zelfs in Tibet, waarbij Tibetanen hun trouw aan de Dalai Lama moesten zweren door de gelofte af te leggen Shoegdenbeoefenaars volledig uit te stoten. Als gevolg hiervan werden ouders vervreemd van hun kinderen, zouden winkels weigeren om mensen te bedienen, zouden ziekenhuizen weigeren om patiënten te behandelen. Deze uitstoting en vervolging blijft tot op heden van kracht en is vaak omgeslagen in gewelddadige aanvallen op Shoegdenbeoefenaars.

Sommige gevallen van de pesterijen die ervaren werden door Shoegdenbeoefenaars tijdens de campagne van de Dalai Lama tegen hen:

Gedurende 1996 werden doodsbedreigingen geuit tegen vooraanstaande Dorje Shoegdenbeoefenaars:

Zwitserse Documentaire (deel 2): http://www.youtube.com/watch?v=Aboblx-0zAs 0:05 – 0:40
Zwitserse Documentaire (deel 2): http://www.youtube.com/watch?v=Aboblx-0zAs 2:05 – 3:55
Een interview met Jamphel Yeshe: http://wisdombuddhadorjeshugden.org/interview4.php

In dezelfde periode viel een enorme menigte een klooster in Zuid India aan waardoor 30 Shoegdenmonniken medische verzorging nodig hadden:

http://www.youtube.com/watch?v=Nu8B7kPzY40

November 1996 wordt het huis van de familie Thubten aangevallen door een menigte met vuurbommen:

Zwitserse Documentaire (deel 2): http://www.youtube.com/watch?v=Aboblx-0zAs 0:25 – 1:27
Een interview met Mrs Pema: http://wisdombuddhadorjeshugden.org/interview5.php

In juli 2008 viel een menigte van Tibetanen een vreedzaam protest door Shoegdenbeoefenaars in New York City aan. Zij scholden, gooiden met munten, spuugden en vormden zo’n bedreiging dat de NYPD zwaar bewapende ME opriep om de Shoegdenbeoefenaars te beschermen en evacueren:

http://www.youtube.com/watch?v=4Zm44E1V4Ao

Later in 2008 bombardeerden supporters van de Dalai Lama een huis van een Shoegdenbeoefenaar in Tibet:

http://wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.hk/2008/10/newsflash-tibetan-terrorists-bomb.html

In december 2013 wordt een 84 jaar oude Dorje Shoegdenmonnik aangevallen en geslagen in zijn tempel door drie gemaskerde mannen:

http://www.dorjeshugden.com/all-articles/the-controversy/cta-creates-violence-again,

 

Voor een completere chronologie van de gevolgen van deze vervolging kijk hier:

http://www.westernshugdensociety.org/chronicle/